• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
OMATIC TRADING , เว็บไซต์ของคนเทรดหุ้น Forex , Server run EAs
Webmaster Talk PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2010 เวลา 01:11 น.

***ตอนนี้ทางเว็บไซต์ของเราขอยกเลิกระบบรันฟรีแล้วนะครับ***

**โปรโมชั่นใหม่สำหรับผู้ใช้บริการเดิมและผู้ใช้บริการใหม่ทุกท่าน..เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการบริการของเราด้วยดีตลอดมา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไปทางเราได้ปรับเพิ่มการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการทุก User ขึ้น คือ ผู้บริการทุก User สามารถเปิด Run MT4 ได้ จากเดิม  3 MT4 เป็น 6 MT4 และปรับค่าบริการเป็นเดือนละ 300 บาท ต่อเดือนครับ

ค่าใช้บริการต่างๆทุก Packet เป็นค่าบริการสุทธิ ไม่มีค่าบริการอื่นๆแอบแฝง ก่อนตัดสินใจเลือกผู้ใช้บริการกรุณาตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะประทับใจในบริการของเราครับ**


Omatictrading.com จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ที่สนใจและหาความรู้ในตลาด Forex Omatictrading.com เราให้บริการสำหรับผู้ที่มองหา Server Run EA, Forex Hosting ,Forex Hosting, VPS Run EA หรือสำหรับบางท่านเรียกว่า Colo Run EA ซึ่งอยู่ในไทย และง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ของท่านได้อย่างรวดเร็ว Omatictrading.com เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การในการให้บริการเกี่ยวกับ Server Run EA มาเป็นเวลา 6 ปี และเราต้องมองเห็นความสำคัญ สำหรับบัญชีของท่านที่ต้องการ Server Run EA ที่มีความเสถียรและท่านยังสามารถมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในบัญชี ของท่านรวมไปถึง EA ของท่านที่วางไว้ใน Server Run EA ของเราว่าจะได้รับความปลอดภัยในบัญชี Forex ของท่าน และก่อนที่จะเลือก Forex เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับท่านและครอบครัว ทานพึ่งทำความเข้าใจเสนมอ ถึงการยอมรับความเสี่ยงต่าง Broker ต่างๆ ให้เข้าใจก่อนการลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยงกรุณาศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจน พิจารณา ไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ ก่อนลงทุน
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการ Forex Hosting, Server Run EA, VPS Run EA หรือ Colo Run EA กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการอย่างละเอียดและชัดเจนก่อนทำการกรอกข้อมูลสมัครใช้บริการ และสามารถสมัครใช้บริการได้ที่เมนูบริการของเราครับ และคลิกที่ "สมัครใช้บริการ" ส่วนผู้ที่ต้องการชำระค่าบริการเพื่อใช้บริการต่อ กรุณากรอกข้อมูลยืนยันการโอนเงินที่เมนู "ชำระค่าบริการรายเดือน" ด้วยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน

ตลาด Forex  เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูง  ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้สนใจศึกษาตลาด Forex และไม่สนับสนุนในการระดมทุนใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ที่สนใจตลาด Forex ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนของท่าน....


omatictrading.comserverrunea.com


Free Server Run EA , Free VPS Hosting, Forex ฟรี server run ea ฟรี vps run ea ฟรี Hosting run ea ฟรีโฮลติ้งรันอีเอฟรี,  Colo Run Program EA


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:21 น.
 
บริการของเรา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 16:30 น.

บริการของเรา

Server Run EA, VPS Hosting Run EAs, FREE Server Run EAs, FREE VPS Hosting Run EA, Colo Run EAs FREE EAs

ด้วยทีมงานคุณภาพ ในด้านการดูแล Server Run EA มาเป็นเวลานานกว่า 6 ปี เราพร้อมที่จะบริการทุกท่าน ด้วยความจริงใจ

(หากท่านสนใจจะ Run Broker fxopen ท่านสามารถเลือกใช้บริการใน Thailand investor club ได้ Free เช่นกันค่ะ)

 1. ผู้ใช้บริการสามารถ Run EA ได้ในจำนวนไม่เกิน 6 Account (จะเป็นของ Broker ใดก็ได้)
 2. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้ Server run ea ในการทดสอบ Run EA ย้อนหลัง (Back Test)
 3. ผู้ใช้บริการต้องให้ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นความจริง และสามารถติดต่อได้จริงเท่านั้น
 4. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำระบบไปใช้ในทางที่ ผิดกฎหมาย และศิลธรรมจรรยาบัน หรือไม่นำ User ไปให้ผู้อื่นเช่า หรือใช้แทนตนเอง โดยไม่ได้รับการอนุญาติจากผู้ให้บริการ
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำโปรแกรมอื่นๆ นอกเหนือจาก EA มา Run บน Forex Hosting หรือทำการ Install Program ใดๆ ก่อนได้รับอนุญาติจากผู้ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 6. กรณีครบกำหนดชำระค่าบริการในเดือนถัดไป ผู้ใช้บริการต้องดำเนินชำระค่าบริการไม่เกิน 5 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ
 7. ใน กรณีที่ต้องการยกเลิกใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้กับผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน หากไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่มีการแจ้งยกเลิกการใช้บริการผู้ให้บริการ จะถือว่าผู้ใช้บริการยังคงต้องการใช้บริการอยู่และยินดีจะชำระค่าเช่า Server run ea ต่อไป
 8. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดจากการ RUN EA ของท่าน หรืออันเนื่องมาจากการถูกระงับให้บริการ
 9. ผู้ให้บริการเป็นแต่เพียงผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ Server run ea เท่านั้นและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนหรือการระดมทุนใดๆทั้งสิ้น
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:21 น.
 
ป้ายโฆษณา

Forex Information